Palvelut

Palvelumme

Tarjoamme kattavat IT palvelut yrityksille kilpailukykyiseen hintaan. Palvelumme on aina yksilöityä asiakkaiden tarpeisiin, joten et maksa turhasta.

CIO

Vuokra-CIO

Vuokra-CIO (Chief Information Officer) -palvelu tarjoaa monia etuja pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka eivät halua tai pysty palkkaamaan täysipäiväistä henkilöä vastaamaan yrityksen tietoteknisistä tarpeista. Vuokra-CIO voi auttaa yritystä kehittämään ja ylläpitämään tietojärjestelmiään ja -infrastruktuuriaan, mikä parantaa yrityksen tehokkuutta ja kilpailukykyä.

Lue lisää

Tässä muutamia konkreettisia hyötyjä vuokra-CIO:n käytöstä:

 1. Asiantuntemus: Vuokra-CIO:lla on laaja kokemus ja asiantuntemus tietojärjestelmistä, -turvallisuudesta ja -infrastruktuurista. Voimme auttaa yritystä tunnistamaan ja korjaamaan haavoittuvuuksia sekä kehittämään tehokkaita tietojärjestelmästrategioita.
 2. Kustannustehokkuus: Vuokra-CIO:n palkkaaminen on kustannustehokkaampaa kuin täysipäiväisen henkilön palkkaaminen. Yritys säästää palkkakustannuksissa, etuuksissa ja koulutuskuluissa.
 3. Joustavuus: Vuokra-CIO:n käyttö mahdollistaa yritykselle joustavuuden. Voitte hyödyntää palvelua tietyn ajan tai projektin keston mukaan, jolloin ette sitoudu pitkäaikaiseen palkkasuhteeseen.
 4. Yrityksen kehitys: Vuokra-CIO voi auttaa yritystä kehittymään teknologian alalla. Voimme tarjota tietoa uusista teknologioista ja auttaa teitä hyödyntämään niitä, jolloin pysytte kilpailukykyisenä.
 5. Riskien hallinta: Vuokra-CIO voi auttaa yritystä hallitsemaan riskejä liittyen tietoturvaan ja tietojen hallintaan. Voimme auttaa teitä kehittämään tietoturvapolitiikkaa ja -prosesseja, jotta tietojenne turvallisuus säilyy.

Kokonaisuudessaan vuokra-CIO:n käyttö pienissä ja keskisuurissa yrityksissä voi tuoda merkittäviä etuja, kun huomioidaan kustannustehokkuus, asiantuntemus ja joustavuus, jotka auttavat yritystä kehittymään ja pysymään kilpailukykyisenä teknologian avulla.

Tietosuoja- ja tietoturva-auditoinnit

Tietosuoja- ja tietoturva-auditoinnit ovat tärkeitä osia yrityksen turvallisuusstrategiaa ja riskienhallintaa. Tämän palvelun avulla yrityksesi voi varmistua, että teidän tietojärjestelmät, -prosessit ja -käytäntöt ovat asianmukaisesti suojattuja ja vastaavat sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lue lisää

Tietosuoja- ja tietoturva-auditointipalvelumme sisältävät seuraavat vaiheet:

 1. Alkukartoitus: Kartoitamme yrityksen tietojärjestelmät ja -prosessit ja arvioimme niiden nykyisen tietoturvatason. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, mitkä alueet ovat alttiimpia riskeille ja vaativat enemmän huomiota.
 2. Riskiarvio: Tämän jälkeen arvioimme yrityksen riskit ja määrittelemme mahdolliset turvallisuushaavoittuvuudet. Tämä auttaa meitä tunnistamaan, mitkä turvallisuustoimenpiteet ovat tärkeimpiä yrityksen suojelemiseksi.
 3. Auditointi: Auditoinnin aikana tarkastamme yrityksen tietoturvakäytännöt, -prosessit ja -järjestelmät. Tämä auttaa meitä selvittämään, miten yritys vastaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä varmistamaan, että tietoturva on asianmukaisella tasolla.
 4. Auditointiraportti: Lopuksi laadimme yksityiskohtaisen auditointiraportin, jossa kuvataan havaitut turvallisuusongelmat, annetaan suosituksia ja ehdotuksia riskienhallinnan parantamiseksi ja arvioidaan yrityksen tietoturvan kokonaistilanne.

Tietosuoja- ja tietoturva-auditointipalvelumme auttavat yrityksiä tunnistamaan tietoturvaongelmat ja parantamaan riskienhallintaa. Tarjoamme kattavaa asiantuntemusta ja kokemusta tietoturvasta ja tietosuojasta.

Tietosuoja ja -turva
Projektipäällikkö

Projektipäällikö

Projektipäällikkö on tärkeä rooli projekteissa, ja hänen tehtävänsä on varmistaa, että projekti toteutetaan sujuvasti ja aikataulussa. Tarjoamme projektipäällikköpalvelua, joka auttaa yrityksiä suunnittelemaan, hallitsemaan ja toteuttamaan projekteja tehokkaasti.

Lue lisää

Projektipäällikköpalvelumme sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Määrittely: Ennen projektin aloittamista, projektipäällikkömme auttavat yritystä määrittelemään tarkasti projektin tavoitteet, vaatimukset ja resurssit. Tämä varmistaa, että projektilla on selkeä suunta ja kaikki projektin osapuolet ovat yhtä mieltä projektin vaatimuksista.
 2. Kilpailutus: Tarjoamme myös kilpailutuspalvelua, jonka avulla autamme yritystä valitsemaan sopivan projektitiimin projektipäällikköineen. Tämä sisältää tarjouspyyntöjen laatimisen, tarjoajien arvioinnin ja vertailun, jotta yritys voi valita projektitiimin, joka parhaiten vastaa projektin vaatimuksia.
 3. Suunnittelu: Kun projektitiimi on valittu, projektipäällikkömme auttavat yritystä suunnittelemaan projektin tavoitteet, aikataulun, resurssit ja budjetin yhdessä projektitiimin kanssa. Tämä varmistaa, että projektilla on selkeä suunta ja tavoitteet ovat realistisia.
 4. Hallinta: Projektipäällikkömme ovat vastuussa projektin hallinnasta, joka sisältää tehtävien aikataulutuksen, resurssien hallinnan, projektin seurannan ja raportoinnin. Tämä varmistaa, että projekti etenee sujuvasti ja aikataulussa.
 5. Kommunikointi: Projektipäällikkömme kommunikoivat tiiviisti projektitiimin ja sidosryhmien kanssa projektin etenemisestä ja mahdollisista muutoksista. Tämä varmistaa, että kaikki tietävät projektin tilanteen ja voivat tehdä tarvittavat muutokset ajoissa.
 6. Loppuraportointi: Projektipäällikkömme laativat yksityiskohtaisen loppuraportin, joka kuvaa projektin onnistumisen ja oppimiskokemukset. Tämä auttaa yritystä tunnistamaan, mitä voidaan parantaa seuraavissa projekteissa.

Tarjoamamme projektipäällikköpalvelu auttaa yrityksiä hallitsemaan projekteja tehokkaasti ja saavuttamaan projektille asetetut tavoitteet. Projektipäällikkömme ovat ammattitaitoisia ja kokeneita projektien hallinnassa ja varmistavat, että projektin onnistuminen on prioriteetti koko projektin ajan. Kilpailutuspalvelumme auttaa yrityksiä valitsemaan sopivan projektitiimin projektipäällikköineen

Verkkosivut, -kauppa ja verkko-oppimisympäristö

Tarjoamme laadukkaita ja räätälöityjä ratkaisuja verkkosivujen, -kaupan ja verkko-oppimisympäristön toteuttamiseen. Tiimimme koostuu kokeneista suunnittelijoista, kehittäjistä ja projektipäälliköistä, jotka takaavat projektin sujuvan etenemisen ja lopputuloksen laadun.

Lue lisää

Verkkosivut: Suunnittelemme ja toteutamme yrityksesi tarpeita vastaavat verkkosivut, jotka ovat käyttäjäystävällisiä, responsiivisia ja hakukoneystävällisiä. Sivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa käytämme ajanmukaisia teknologioita ja noudatamme hyviä käytäntöjä takaamme sivuston turvallisuuden ja toimivuuden.

Verkkokauppa: Tarjoamme verkkokaupan toteutusta alusta loppuun. Autamme asiakkaitamme valitsemaan sopivan verkkokauppa-alustan, suunnittelemme verkkokaupan käyttöliittymän, integroimme maksu- ja toimitusjärjestelmät sekä varmistamme verkkokaupan turvallisuuden. Tuotekuvaukset ja asiakaspalvelu voidaan hoitaa halutessanne myös meidän kauttamme.

Verkko-oppimisympäristö: Suunnittelemme ja toteutamme räätälöidyt verkko-oppimisympäristöt, jotka ovat käyttäjäystävällisiä, responsiivisia ja toimivat kaikilla laitteilla. Oppimisympäristön toteutuksessa käytämme ajanmukaisia teknologioita ja noudatamme hyviä käytäntöjä takaamme ympäristön turvallisuuden ja toimivuuden. Tarvittaessa voimme tarjota myös sisällöntuotantoa ja koulutusta.

Palvelumme sisältää projektin suunnittelun ja toteutuksen, jossa noudatamme tiukkoja laatukriteereitä varmistaaksemme projektin onnistumisen. Tarjoamme myös ylläpito- ja tukipalveluita toteuttamiimme ratkaisuihin.

Web koodari